---
Zoeken in Stadsdeel Zuidoost
Pad tot huidige pagina
  • Home
  • Actueel
  • Kennisgeving Tijdelijk Verkeersbesluit Amsterdam Open Air

Kennisgeving Tijdelijk Verkeersbesluit Amsterdam Open Air

15 maart 2012

Op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei 2012 vindt in recreatiegebied Gaasperplas het dancefestival Amsterdam Open AIR plaats. Om in de naburige woonwijk Nellestein parkeerproblemen door bezoekers van het festival te voorkomen, worden de Loenendreef en het Lexmondhof voor doorgaand verkeer afgesloten.

Ook de Driemondweg wordt afgesloten ter bescherming van het natuurgebied.

Bewoners en bezoekers Nellestein hebben na controle gewoon toegang tot de wijk. De bewoners ontvangen een brief van de organisator van het festival waarin staat hoe zij die dag toegang krijgen tot de wijk.

De afdelingsmanager Beheer van het stadsdeel Zuidoost heeft in mandaat op 12 maart 2012 een tijdelijk verkeersbesluit genomen voor genoemde afsluitingen ten behoeve van het festival Amsterdam Open AIR. Dit besluit betreft de volgende afzettingen op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei 2012 van 11.00 tot 19.00 uur:

I Loenendreef ter hoogte van Langbroekdreef

II Lexmondhof ter hoogte van Langbroekdreef

III Driemondweg ter hoogte van N236

Inzage
De stukken met betrekking tot dit verkeersbesluit liggen vanaf 14 maart 2012, gedurende zes weken, ter inzage bij het informatiecentrum van het stadsdeel­kantoor, Anton de Komplein 150. Het Informatiecentrum Amsterdam Zuidoost is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 ‑ 16.00 uur, dinsdags van 11.00 - 16.00.

Bezwaar
Tegen dit besluit kan de belanghebbende op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het dagelijks bestuur indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Tevens kan de belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, en die meent een spoedeisend belang te hebben, aan de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoekschrift dient te worden gericht aan de rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.